We've just launched our map. Add yourself by clicking here!

close

Tóm tắt luận văn về giải pháp tăng cường huy động

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  tu bui 6 months ago.

0
tu bui buidiena3

Tóm tắt luận văn về giải pháp tăng cường huy động

07/03/2020 at 09:45

Tóm tắt luận văn về giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân Hàng
Trong bài viết sau đây Luận Văn Việt xin chia sẻ đến bạn nội dung tóm tắt luận văn về giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng. Nếu bạn không có thời gian làm luận văn, bạn có thể tham khảo một vài Dịch Vụ Nhận Làm – Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ, Cao học UY TÍN
Tên đề tài: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần
dầu khí toàn cầu
1. Tính cấp thiết của đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu</p>
>- Hệ thống hóa cơ sở lý luận tăng cường huy động vốn
<- Nghiên cứu thực trạng GPBank
Dịch Vụ Nhận Làm – Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ, Cao học Uy Tín
– Đề xuất giải pháp tăng cường HĐV tại GPBank</p>
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu</p>
3.1. Đối tượng nghiên cứu</p>
3.2. Phạm vi nghiên cứu</p>
Về nội dung: hoạt động huy động vốn của GPBank</p>
– Về phạm vi thời gian: từ năm 2008 đến hết năm 2012</p>
https://luanvanviet.com/cac-hinh-thuc-huy-dong-von-cua-doanh-nghiep-pho-bien-hien-nay/
4. Phương pháp nghiên cứu</p>
Phương pháp luận duy vật biện chứng kết hợp các phương pháp nghiên cứu như: phân tích và tổng hợp; quy nạp và diễn dịch; thống kê, điều tra, khảo sát.</p>
5. Bố cục đề tài</p>
Chương 1: Cơ sở lý luận về tăng cường huy động vốn tại NHTM</p>
Chương 2: Thực trạng tăng cường huy động vốn tại GPBank</p>
Chương 3: Giải pháp tăng cường huy động vốn tại GPBank</p>
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu</p>
Đề tài tăng cường huy động vốn ít thu hút được sự quan tâm nghiên cứu, mỗi đề tài thực hiện nghiên cứu về một NHTM cụ thể, trong một giai đoạn kinh tế khác nhau, do đó tuy cách tiếp cận và cơ sở lý luận hầu như là đồng nhất giữa các đề tài, nhưng phần đánh giá thực trạng mỗi ngân hàng là khác nhau, do đặc thù của từng ngân hàng, nên hầu như đề tài chỉ có ý nghĩa sử dụng cho chính ngân hàng được nghiên cứu, và chỉ phù hợp với giai đoạn được nghiên cứu.</p>
Việc thực hiện một đề tài nghiên cứu vừa có tính chiến lược cho toàn hàng vừa có tính hướng dẫn thực hiện cho một chi nhánh, sẽ là một đề tài khó, do khả năng có thể tiếp cận cùng lúc trên 2 phương diện: lãnh đạo và thừa hành là rất hạn chế. Ngoài ra công tác huy động vốn thường ít được giới lãnh đạo ngân hàng quan tâm so với công tác tín dụng, do mức độ rủi ro trong nghiệp vụ thấp hơn mảng tín dụng, do tập quán kinh doanh ngân hàng lâu nay là khách hàng tự tìm đến ngân hàng để giao dịch tiền gửi… Kể cả trong các giáo trình nghiệp vụ ngân hàng hiện nay, cũng dành rất ít số trang cho nghiệp vụ huy động vốn.</p>
Với GPBank đây là nghiên cứu đầu tiên ở cấp độ toàn hàng trong một luận văn thạc sỹ. Để thực hiện luận văn này, tác giả cần phải có điều kiện để tiếp cận cơ sở dữ liệu kinh doanh gốc của GPBank trong giai đoạn 2008-2012, do có rất nhiều tài liệu có tính nhạy cảm nên tác giả phải cân nhắc và chọn lọc các dữ liệu được phép công bố hoặc không làm ảnh hưởng đến tính bảo mật trong kinh doanh của GPBank. Đồng thời dữ liệu từ các ngân hàng trên toàn ngành là các dữ liệu đã được công bố chính thức trên các phương tiện thông tin đại chúng, tác giả chỉ là người tổng hợp và phân tổ lại các dữ liệu này cho phù hợp với mục tiêu của đề tài.
Nếu bạn đang gặp khó khăn khi viết luận văn, bạn có thể tham khảo Dịch Vụ Nhận Làm – Viết Thuê Luận Văn Thạc sĩ, Cao học UY TÍN của Luận Văn Việt.</p>
https://www.facebook.com/luanvanviet</p>

Attachments:
0 replies
0 subscribers
0 saved
likes

You must be logged in to reply to this topic.

 • Folks that were just here

  Profile picture of CHRISTIAN HELBIG
  Profile picture of Alexander
  Profile picture of Albert van Iperen
  Profile picture of Ansif T A
  Profile picture of Cezary
  Profile picture of Lucas
  Profile picture of Coral Ben-Aharon
  Profile picture of Sneyder
  Profile picture of John Carter
  Profile picture of Lennart
  Profile picture of Lydia Lytle
  Profile picture of Wilfried Manon
  Profile picture of Klaus
  Profile picture of Bashir Muzakkari
  Profile picture of Sruthi
  Profile picture of Ashok
  Profile picture of AYUSH SHARMA
  Profile picture of Jerry de Vos
 • Recent Replies

 • Support our projects on Patreon so we can keep developing 💪