Base

ezlandvn

Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp cho thị trường từ 1.000 đến 1.500 căn hộ mỗi năm tại Tp. Hồ Chí Minh trong vòng 5 đến 8 năm tới và gắn liền với khẩu hiệu của EZ Land “CHẤT LƯỢNG LÀ TRÊN HẾT”. SDT: 078 66 55 857 Địa chỉ:B9-10 kdc.Kim Sơn đường Nguyễn Hữu Thọ, Tân Phong, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh

Your love

Web development, Machine building, Product Design, Graphic Design, Promoting, Networking, Video Making, Business, Research, Marketing, Writing, Community work, Fashion, Engineering, Typography, Arduino, Constructing, Connecting, Moderator

Website

💪 Dedication

with
2
points