Base

Hoàng Hải Group

Hoàng Hải Group trang uy tín chuyên chia sẽ về thực đơn các món ăn đãi tiệc, tiệc cưới, các món ăn gia đình, món ăn hồi phục sức khỏe cho bệnh nhân.

Birthday

39 years

Birthday

1 month member

Your love

Graphic Design, Business, Marketing, Writing, Cooking

💪 Dedication

with
2
points