Base

In hộp giấy Mắt Rồng

In Mắt Rồng Đang cung cấp hộp giấy các loại: hộp thực phẩm, Mỹ phẩm, thú y, thủy sản, điện In Hộp Giấy Carton, In Hộp Giấy Metalized ,Đúng Giá - Đúng Chất Lượng - Đúng Thời Gian - Và Nhiều Khuyến Mãi Bất Ngờ. In Mẫu, Thiết Kế Miễn Phí.

Birthday

24 years

Birthday

23 day member

Your love

Web development, Machine building, Product Design, Graphic Design, Promoting, Networking, Video Making, Business, Research, Marketing, Sleeping, Writing, Community work, Fashion, Engineering, Typography, Arduino, Constructing, Cooking

Website

💪 Dedication

with
1
points