Base

In hộp giấy Mắt Rồng

In Mắt Rồng Đang cung cấp hộp giấy các loại: hộp thực phẩm, Mỹ phẩm, thú y, thủy sản, điện In Hộp Giấy Carton, In Hộp Giấy Metalized ,Đúng Giá - Đúng Chất Lượng - Đúng Thời Gian - Và Nhiều Khuyến Mãi Bất Ngờ. In Mẫu, Thiết Kế Miễn Phí.

Birthday

25 years

Birthday

4 month member

Your love

Web development, Machine building, Product Design, Graphic Design, Promoting, Networking, Video Making, Business, Research, Marketing, Sleeping, Writing, Community work, Fashion, Engineering, Typography, Arduino, Constructing, Cooking

Website

💪 Dedication

with
1
points