Base

manhbytesoft

Ông Đoàn Đức Mạnh chuyên gia công nghệ Blockchain,lập trình blockchain,phần mềm,website với 5 kinh nghiệm.19002863,Tầng 12,toà văn phòng 1 Sun Square Lê Đức Thọ. https://bytesoft.vn/. #bytesoftvietnam, #doanducmanh, #bytesoftblockchain

Your love

Web development, Machine building, Product Design, Graphic Design

💪 Dedication

with
101
points