Base

Nguyễn Hoàng Anh

Thích viết các bài viết chia sẻ về học tập, sinh viên và cẩm nang việc làm. Công việc hiện tại đang là nhân viên Content tại Giasusinhvien.net.

Birthday

24 years

Birthday

8 month member

Your love

Business, Marketing, Cooking

Website

💪 Dedication

with
1
points