Base

Tập đoàn Thiên Minh

Tập đoàn Thiên Minh hoạt động kinh doanh đa ngành, đa lĩnh vực với những nỗ lực được khắc họa như quá trình mài dũa viên ngọc sáng: Lấy nhân tâm để phát triển tài năng. Lấy đức để gieo trồng thành quả.

Your love

Machine building, Business, Marketing

Website

💪 Dedication

with
101
points